closeTerug naar inventaris

Transcriptie

op de bepa„

overtallig

Sterkte

present in

„ling te kort

manschap„

volgens de

dienst zijn

schieten

„pen.

bepaling

dl

Nadere Vertooninge met bij voeginge de in„

„Landse Dienaren waar voor bij te Memorie

van menagie niets is bepaeld.

Jnlandse

Dienaeren

Schoot

6

Leermeesters

18

18

6:

op de Zuijd wester„ Eijlanden

1

voorleeser op neijra

1

E Lonthoir

1:

Coster en doodgraver

op Neijra

5 Schoolmeester

1

p=lo aij

1

„waijer

1

Rosingain

Tolk op Neyra

1

presenti

dienst

Sipaijse Militairen

zijnde

8

1

Vaandaigh

1

zergiants hier voor Niets

Corporaals Bepaald

24:

gemene

29:

zamen

Telt

Coppen te

Inlandse Marijnen

2:

Leagiants

6

Corporaal

32.

gemeene

zamen

40:

te

Coppen

„telt

met

Javaenen als Mattroosen, die

de pantjalling d’ oppas alhie gekoomen

1

Mandoor.

niets bepaeld

11

gemeene

Coppen

12

Da

zamen

te

51

amentrecking

493: Coppen Europeesen Dienaeren

18:

_o Inlandse

_n

29:

_=o sipaijeas

40

_=o Marijnen

12.

_o Javaen als Mattroosen

592:

_o te zamen waar onder die twee gegageerdens niet gereekend word

802

_o Moeten zijn volgens de Bepaling

210:

Coppen over het geheel minder dan de bepaling disteerd in

deese Provintie

/onderstond:/ Banda Neira in ’t Casteel Nassauw Adij Medio Augustus 1788: /was ge„

teekend:/ N=s Kloeck.

Accordeert

J: J:k Ditterien