closeTerug naar inventaris

Transcriptie

253.

275

6:

1

P=r Transport

Marinees

Capitijn

Luyt: en Equipagie Meester

Luijtenan

ter zee en Sous d=o nevens Bootsz:

1

p:l Luijtenant op d’ panth: D' Loos

3

_o Jonge Jan

1.

—„

_ gedult

1 Sous _eo werff

1. Bootsman _o

Guaa

ilk

meesters als.

1

op d’ panth: de Jonge Jan

1

weaf

1 zuidwester

Mattroosen als

2

op de kruijs Orembaij

9

panth: d’Jonge Jan

31

werf

Diverse Baasen en

Gessellen

Meesterknegt der Huijstimmerlieden

e Metselaer

wapenkamers

Groff Smeeden

scheeps timmerm.

op de wapenkamer

Gesellen

e

Smith winkel waer onder

Een Geelgieter

Meers

timmerlieden

Huijs

en

Glaese

makers en schilder

Zijlmakers

Kuijpers

Metzelaars

Trompetters

Sod

Diverse Diensten

geregts boode

oppermandoor in ’t quartier

1

1: Notekalker en sleuteldrager op Neijra

1

_o op p=o aij

1 Boekbinders

4 adjunt Boswagters

1 geweldiger

1 scherp regter

D’ Europeesen Dienaeren Vellen Coppen

Dus

de Europeese Dienaeren in deese provin„

„tie deeser Jaere onder ult=o Junij 1788: vol„

„gens de Zoldij boeken en Monster Rollen

minder dan memorie van Menagie dicteerd

te zamen uijtmaken

493

Coppen

present in

dienst zijn

de

400

5.

3

42

1

1.

1

1

1:

6

5

4

7:

1

1

1:

2:

11

802:

steckte

volgens de

bepaling

670:

1:

4:

3:

80:

1

1.

1

10:

6:

4:

10

1.

1

2:

2:

4:

overtallige

Manschap

„pen

5:

15:

5„

1:

1

1:

225

op d’ bepa„

„ling te kort

Bietten

275.

1

324:

309:

38

4:

1

3

1.

1