closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Sommarium

91

Het Casteel Nassauw

37

De lijfwagt

19

Het Casteel Belgica

1

De post de Voorsigtigheid

De Post Celamme

4

De Post kijk in de Pott

6

Het Comptoir Loonthoir

32

Het Comptoir P=lo Mij en

_o

29

Baam

Het Comptoir Waijer

10

3

Het Comptoir Ourien

_o

21:

Het Eilanden Rosingain

31

_„o

De Zuidwester Eijlanden

De Zuid ooster Eijlanden

Se

Lamen3oo

koppen.

/:onderstond/: Banda In 'T Casteel

/:was geteekend/: I:n F:k Hijnert.

Koppen

1

_„o

Nassaun

ulto

Hccordeer

Ditt

=

mo

f

174

ƒ1124

/5

Muly

108.