closeTerug naar inventaris

Transcriptie

148

N=o 12

58243:

155:

27:—

4:

11

p:

lb:

p

234

Aan Den wel Edelen Agtbaren Heer

Lambertus Ianszoon Haga„

Gouverneur en Directeur Deeser

Provintie

WEl Edele Agtbare en Gebiedende Heer.

In schuldige gehoorsaamheijt aan uw wel Edelen Agtb:

G’ Eerde ordre heeft den ondergetekende de Eere uw wel Edele

Agtb: te berigten van alle Ammunitie van Oorlogh en verdere

Gereedschappen die onder ultimo Iunij Ao 1788: bij d' Authillerij

alhier ten Hoofd Comptoire Neira Per restant zijn als meede

een korte sterkte van alle Manschappen die onder de Arthil„

berij deeser Provintie Banda bescheiden sijn als.

Buskruit

Eijsere Canons daar van

23

p:s van 18: lb Caliber

50

12.

_o

53

8

_o

15

6

_o

5

4

_o

9

3: _o

metale

Canons als

3

p van 3 lb: Caliber

14

1

—„

_o

10:

½: _o

metale

mortiers van 7. d=m diameter

Eijsere Blok po 4:

_o