closeTerug naar inventaris

Transcriptie

236

N=o B3

korte Vertooning van den Rraad der diaconij Armen onder

Hedigen datum

P=o maart a p=so was het Capitaal der armen groot geweest op het slot der voorige

boekies

Rs 79946:25:12:

te weten

Aan Cassa Contant

Rrd:

5721: 14:

„Lijffeijgenen.

15855: —:

„diverse beleenings

70583:

diverse Agterstallige Renthen

57: 11:

T. weeshuijs

3000:

te samen als booven

Rrs 79946: 25: 72:

De Inkomsten in 12 /m of van p=r maart app:o tot dato

deser hebben bedragen Als

Het gecollecteerde in beide gemeentens

op de schootels bij ’t Celebreeren van S: Heeren

H: avondmaal

In de Hollanse gemeente in de Neijvase

kerk

Prds 28: 47:

8:

Hollantse gemeente in de Keont: kerk„ 3: 15:

Eijs

32: 8: 8:

T: gecollecteerde in de kerk op p:s aij

17: 16:

= d„o Lonthoijr

27: 6:

t p=s Waijer

6: 6: —„ 82: 36: 8:

Het geligte uijt diverse armbussen als

die van de post Rosingain -

Rds

13: 32: 3

die van de vraatkamer en Huwlykse zaaken

28: 36: 72

42: 20: 75

Het affgegeven aan den Weledelen Agtb:

Heer gouverneur en directeur deser provintie als

Kerkmeester het ingesamelde tot opbouw en

onderhouden der neijvase kerk op diverse

feestdaagen

Rd:s 75: 1: 72

almede tot onderhouden der Lontr:n kerk„ 24: 31: 72

teld. rd 99: 33: 8:

Inselve voegen die in 72 /m voor de

gevangen sijn gecollecteerd

130: 46:

4

te saamen r8230: 37: 12

Weegens verscheijde testamenthaire dispositien als

van anna maria Muller Wed: van den Luijtenant der

maraijne Cornelis Willemsz:

vd„

10:

—:

den ouderling Laurensz: Corneelisz

5:

—:

Elisabeth andries wed: van den burger

te

te Rosingain Albert gijsbert

10:

Adriana Hendrik Wed: Joh=s Schoonman

1:

Anthonia Iacobsz: Wed: van den vaandoig

Militair Johan August glai

1: 12:

Mevrouw Augustina Hendrina Hofstee

Wed: wijlen den /:in leven:/ Gouverneur en

directuur deser Provintje Johan

Libregt Seijdelman

50:

den veendrig Militair Johan

Philip merts

3 36:

Transporteere Rd„s

81: —: Rd=o 421: 29: 13.

Rs 79946:25:12:—