closeTerug naar inventaris

Transcriptie

239.

1655: 35: 9rd 4474:

21:9 rd 79946 25:72

Prr Transport Rd„s

Salarissen in 12/ maanden Aan de volgende

60:

aan den boekhouder en Cassier tot het houden der boeken

het ingekogte scheijff geveeterhappen tot het formeerend: N: boe„

20:

aan de duurbewaarder

9:

„boekbinder voor t binden der Boeken en papier en

36:

Chururgijn voor ’t pracktijk en geleverde Medicament„

—„

25:

Het Jnvorderen der Renten

6:

16:

Den Geheelen Uijtgaaff bedraagt

7786: 29:

De mindere Uijtgaven brande meerdere inkomsten getrakeert

Zijnde

toonen aan dat dit boekjaar bevordert

Is

2687:20:

9

Blijkt dat het Capitaal groot Ts

82633: 46: 55

Ro

Waar van Restand In Cassa

Rd„s

7698: 37: 13.

t weeshuijs

3000: —:

Leijff eijgenen

570:

aan diverse beleenings

77383:

—:—

agterstallige Penten

42: 74: 8:

„—

Somma . . Rd„s 82633: 46: 15:

Hier van Gedetrakeerd zijnde het successive ontfangene van het Eerwaarde

Collegium van weesmeesteren deeser provintie Uijt de cloon H: H: Edelens Herwaards

gesondene Gelden tot dagelijkse uijtgafen bij het stlstaanen der Intressen

bedraagende In Neegen Jaaren

22500:

zoo Resteerd voor ’t veeele Armen Capitaal

Rrd„ 60133

46:

/:onderstont:/ Banda Neira in ’t weeshuijs adij ultimo februarij

Anno 11788 /: was Geteekend:/ L: J: Nieuwbuur diaconij Cassier

Accordeert.

93

J: Ditterich

geswrt

J:

5