closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2914: pees kogels van het volgende Caliber.

88: pees â 18: lb:

346. _o 12:

990: _o 8:

959: _o 6„

349: _o 4:

164: _o 3:

1:

18: _o

„„

2914: Geheel onbekwaam

2861:

pees Lang scherp van het volgende caliber

100: pees â 18: lb:

687: 12:

1092.

8:

778

6:

127:

—„

4:

77:

3:

2861:

p:s

Geheel onbequaam onder dies Laasten zijn gerekend, al het Lang

plat scherp wijl dat alle onbequaam is en niet dan in de allen grootste

verleigentheit kan gebruijkt worden

Hoopen voorts dat aan de Intentie van uwel Ed: Achtb: zal zijn vol„

daan, in welke hoop en vertrouwen, wij de Eer hebben ons te noemen /:on„

derstond:/ wel Edelen Agtb: Heer /:lager:/ uwel Edelen Agtb: Seer

gehoorsamen en Trouw schuldige Dienaaren /was getekend:/ E: L: Witke

en Ioh:r Cor: de Groot /:ter seide:/ Banda Neira den 4: August:s 1788:

Accordeert

J=n H=r Ditterich