closeTerug naar inventaris

Transcriptie

244

laat zouw gewaar worde

Hoope tot dus verre aan de geEerde orders en Jntentie van uwel Edele

Groot Agtbare te hebben voldaan in welke hoop de vrijheid nemen ons

met alle ontsag en verschuldigde Eerbied te noemen /:onderstond:/ wel

Edele Groot Agtbare Heer /:lager:/ uwel Ed: Groot Agtb: Dienstwillige

en onderdanige Dienaaren /:was getekend:/ E: L: Witke, en Ioh: cor: de

Groot /: ter seide:/ Banda Neira den 21: Iulij Ao 1788: —.

Accordeert

J:

J:r Ditterich.

gesrrq:/