closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ag

272

Panuwanij is het selve van de zuijdwesten Eij landen gekoomen.

Jn de maand meij Jongst Leeden ter afaal van Zwaavel en olij

naar damme geweest en met eens de visite na de Eijlanden Lithij

en de residentie kissen verrigt werd van sijne klijne ge„

brieken hersteld en staad Eerstdaag wee den naar der waards te

vertrekken ps Lang over steeven u5 voet wijd op sijn uijtwaten,

„ring 14 voet diep 5: voet 10 duijm, gearmeerd met.

ap=o ijsere draaij bassen van 1 lb Calipen en Eenige geweeren

geEquipeert met

1. sous Luijtenant

1 quantien meester

6 mattroopen

6 marijhien

de Cruijs Corcorne de Waaterslang Isin een goede

staad en vind Emplooij tot bekruijssiging naar de Eijlanden

van aij en ruw, voosingain en romtom het Hooge Land /1: Lang

over steeven 58 voeten wijd 11 voeten 6 d=m diep 3 voeten 8 duijm

gearmeerd met

4 metaale draaij bassen van 1— lb Coliper en Eenige geweeren

geEquipeerd met

1 bootsmannt=r

1 sergeant den marijnen

4 mattrooden

andere huurlingen

12 manijnen of

6:e orembaij de schilpad is dagelijks in gekruijk ten

dienste der scheepen en vaarthuijgen tot het afhalen van

water in branthoud waar door veel te Leijden nu en dus merke

lijke Reparatie vereijst, Is Lang over staven 38 voet en paed

voet en diep Joet.

een schouw, en drie Quantiers orembaijs werden dagelijks

gebeesigt soo tot het Lossen en Laaden der scheepen en vaanthuij

„gen het halen van, ballast soo voor de selve, als de benoodig„

„de metsetsteenen ten dienste den werken en gebouwen

Daar de Laaste ook principael gekruijkt wenden tot eene

Continueele aanbrenging van randsoenen en andere benoo„

„digtheeden naar de buijten Comptoijnen en posten, den afaal

van specenijen van p=l wij en benoorigde kolk van rosingeyn

wordende bij Continuasie soo met Calvaten als verkelting

van soodanige gepreeken die door een geduurig gebrek

daar aan voorkoomen in een goede staat gehouden en bemand

met S: Comp=s Lijfeijgenen onder gesag van een opper envens

verschijde