closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Emplooijeeren, Js gemonteerd met

9 metaale bassen van 1. lb. Calipen benevens Eenige geweeren

de Equipagie bestaad In

ordinaire Luijtenand

1

1 quartiemeester

6 mattroos en

8. marijnen

de pantjallang de Seduld Jan Batavia Jn a:o 17

alhier aangekoomen is Lang over Heven 62 voet wijd of

sijn uijtwaatering 17 voeten 2 duijm diep 7. voet 4 duijm

deselve is in de maand mij Jongst Leeden van de Zuijdooster

Landen ten Convooij van de buogen vaarthuijgen te rug ge

men werd van het noodige voordien voornamelijk aandes„

„selfs tuijgagie waar aan zeer veel geleeden heefd beneevens

Eenige vendere klijne Reparatien om weder geemploijers te 1

deselve is gemonteerd met

8 p=s izer Canons van 2. lb Caliken

8 metaale bossen van 7 _„ En Eenige geweeren.

geEquipeert met

ordinaare Luijtenand

7

1 quartiermeesten

8 mattroosen

8 marijnen

de pantjallang de oppas Jn dit Jaar van batava ag

gekoomen is in een Compleeten staad en vind sijn Emplo

om Langs de Eijlanden alles gade te slaan en bij het Eer

voorval ten Expeditie te kunnen gebruijken is Lang over ste

59 voeten wijd 77 voet en 2: d=m op sijn uijtwaatering diep 6 v:

70. duijm

gearmeerd miet

8 p=s ijsere Kanons van 3 lb Caliken

4 bessen

_„

1

2 dondenbussen

6„ snaphanen

4 pistoolen

geequipeerd Met.

1 oodinaar Luijtenend.

1 quartier meester

6 mattaoosen

72 Javanen

de pantjallang de Ionge Ian in de maand maar

4786.

dit vaartugj vind Continueelijk sijn Emplooij in de mao

Januwarij