closeTerug naar inventaris

Transcriptie

276

N=o 19

Aan den WelEdelen Agtb: Heer

7

Lambertus Ianszoon Haga

gouverneur en directeur dezer Provintie

welEdelen Agtbaaren Heer!

D„de nedrige tekenaren gebruike de vrijheid uwelEdele Agtbaaren bij

dezen te presenteeren, Een lijst der van hier successive naar Batavia en

eldersten handel gevaren hebbende en terug gereverteerde Perkeniers vaar

„tuigen; met aantoning tevens der door hun aangebragte ladingen, gelijk

wij de Eere hebben hier onder te speceficeren, als.

1787 den 26 November

Arriveerd alhier van Ceram en Goram den burger Iacobus Gasper

met de Ionk van den buerger en perkenier Iacob Lourens Versteegt

groot omtrent 3: lasten bemand met nog 12 Coppen en brengt meede

10000 p:s Zagoe

Tot defentie

1 hartibeest

2 p:s van takken

3 Saphan

3 Kasamaris

3 houwers

20 boets planken

1 pattroontas

200 adappen

4 lb: lade koegels

100 gaba Gaba

4 kruijt

11:

December

Arriveerd alhier van de Bandase Z:s W:r Eijlanden den burger

en perkenier Christiaan Pietersz: om met desselfs pantjaling groot

omtrent 12: lasten bemand met nog 9: Coppen en brengt meede

Tot defentie

6 slaven

1 p:s Snaphan

5 p:s wax

2 donderbossen

2 p: parden

3

Pistolen

15 schappen

4 houwers

6 varkens

1 „rantaka

2 lb: kruijt

100 ps koegels

arriveerd

4