closeTerug naar inventaris

Transcriptie

8.

1788

maift

den 25

1787 den 14„ December Arriveerd alhier van Maniepa den burger en Perkenier Zaches Pi

„tersz: met desselfs Cora Cora groot omtrent 8: lasten bemand met nog 14

Coppen en brengt meede

700: p:s oude Klappers

10 bankos Kapok„

Eenige kannen klappers olij

Eenige hanen en hoenders

1 stux slaven

Tot defentie

2 p: rantakken

4 snaphanen

4 houwers

25 lb: kruiten

Eenige koegels

27.

_„

Arriveerd alhier van Amboina den burger en perkener Ian

Marten Pieters, met desselfs Ionk groot omtrent 8: lasten bemand

met nog 22: Coppen en brengt meede

2000 p:s mopsteenen

1000 oude Klappers

800 bollen Zeep

Tot defentie

2 p.s metale stukjes

2 snaphanen

3 houwers

25 lb: kruite

Eenige koegels

Februarij

Arriveerd alhier van amboina den Europees burger Ioseph Paulus

met de Sialup van den burger en perkenier Iohan Fredrik Sig

„delman groot omtrent 20. lasten bemand met nog 23 Coppen en brung

meede.

6 kelder genever

2 kass: bier

_„o Rooij wijn

Tot defentie

2 p:s metale stuijken van 1 lb: C:

2.„

½

_

2

¼

8 snaphan

2 donderbossen

20 loode koegels

1180