close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1787 den 25:

2.

22.

278

Aan den WelEdelen Agtb: Heer

Lambertus Ianszoon Haga

gouverneuren directeur dezer Provintie

Wel Edelen Agtbaaren Heer!

De nedrige tekenaren gebruike de vrijheid uwel Edele Agtbaere

bij desen te presenteeren, Een lijst der van hier successieve naar bata„

„via en eldersten haddel gevaren hebbende en tenig gereverteerde Per„

„keniers vaartuigen; met aantoning tevens der door hun aangebragte

ladingen, gelijk wij de Eers hebben hier onder te speceficeren, als.

Otober

vertrekt van hier naar boven Ceram den burger Abraham Ioost

met de Ionk van den burger Perkiner Ioost Boreel, groot omtrent 7

lasten bemand met nog 8: Coppen en brengt niete meede.

November

Vertrekt van hier naar Amboina den burgeren Perkenir Ian

Maaten Pieters met desselfs Ionk groot omtrent 3: lasten bemand

met nog 16: Coppen en brengt niets meede.

Tot De Fentie

2 p:s metale stukken

2 snaphanen

3 houwers

25 lb: kruijt

Eenige koegels

1

Februari

Vertrekt van hier naar Tenember den burger Perkenier Ian Maarten

Pieters, met desselfs Ionk groot omtrent 3: lasten bemand met nog 11: Coppen

en brengt meede.

Tot defentie

50 p:s Chitsen Souratse groot

2

p draijbassen van ½ lb:

50

kleijn

D„ Snaphanen

40 Paetollen in zoort

5 houwers

200 parings

25 lb: kruijten

50 bijlen

Eenig Eijser en loode koegels

100 ps

et

t

.