closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„.

281

n

Aan Den welEdele Agtb: Heer

Ee

Lambertus Janszoon Maga

ouverneur en directeur deeser Provintie

WelEdelen Agtbaaren Heer!

De nedrige tekenaren de vrijheijd uwelEdele Agtbare bij desen

te presenteren, Een lijst der alhier successife aangekome ten

handel gevaren hebbende burger vaartuijgen met aantoning te„

„vens der door hun aangebragte ladingen gelijk wij de eere hebben

hier onder te specificeeren als.

1787: den 13 Augustu

Arriveerd alhier van boven Ceram den burger Abraham

Foost met desselfs Ionk groot omtrent 3: lasten bemand met

nog 5: Coppen en brengt meede.

15000 p:s adappen

Tot defentie

2 p:s draij bassen

1 Snaphan

1 Pistoolen

10 lb: kruijt

30 p:s koegels

25

_„o

Arriveerd alhier van boven Ceram den burger Iurgen winke„

„laar, met desselfs Ionk groot omtrent 3: lasten bemand met nog

2: Coppen en brengt meede.

3: Stux Slaven

Tot defentie

200 p:s Lagoe

2 p:s snaphan

15 Schilpaden

1 houwers

200 klappers

2 pistolen

1 swaarte kabatoe

1 lb koegels

5 loeris

1: boA:s kruijt

3000 adappen

31.

Arriveerd alhier van boven Ceram den burger Carel Mooses met

desselfs

D