closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1787 den 12: September

10.

15

October

27:

_„

desselfs Ionk groot omtrent 3: lasten bemand met nog 5: Coppen

en brengt meede.

15 p:s Schilpaden

2000 oude pienangs

Tot defentie

2 p:s pistolen

2 boshouwers

1: bott:s kruijt.

30 p:s koegels

Arriveerd alhier van boven Ceram den Chinees ong= tjinseng

met desselfs Ionk groot omtrent 3: lasten bemand met nog 8:

Coppen en brengt meede.

10000. ps adappen

10000. Zagoe

100 oude slappers

Arriveerd alhier van boven Ceram den moorse burger Taris met die

„selfs Ionk groot omtrent 5: lasten bemand met nog 5: Coppen

en brengt meede.

20000 p:s Zagol

100 timbes zago meel

800 Clapiar

1 Kasawaris

Arriveerd alhier van boven Ceram den burger David Gerritt„

desselfs Ionk groot omtrent 3: lasten bemand met nog

Coppen en brengt meede.

30000 p:s adappen

7000 Zagol

Tot defentie

1 p:s snaphan

1. bott:s kruijt

100 ps loode koegels

Arriveerd alhier van de bandase Z:o W:r Eijlanden den burger

Ian van Straten met desselfs paduwakan groot omtrent a: labte

bemand met nog 13: Coppen en brengt meede.

1

Saafp

6 p:s wax

4 p:s parden

6 p:s uijzen

20 p:s schapen

Arriveer