closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1787

21:

27

50 p:s klappers

2000 Lagol

½ p:s vogel nespis

10000 p:s pienangh

4000 adappen

den 11 December Arriveerd alhier van de bandase Z:d W: Eijlanden den burger

Abraham Domingus met de Jonk van den wed:e Sordan Kaijpel„

groot omtrent 3. lasten bemand met nog 9: Coppen en brengt meede,

tot defentie

2: slaven

1 p: Snaphan

2 p:s 1o7

1 pistolen

5. p:s schappen

2 bottels kruijt

500 oude klappers

50 lb: koeijels

Arriveerd alhier van de bandase Z:d W=r Eijlanden den vanderig

27

19

der Neijrase burgerij Anthonij Boode met desselfs pantjalling ge

omtrent 12: lasten bemand met nog 16: Coppen en brengt meede.

tot defentie

6 pswax

5 p: snaphan

20 p: schapen

40 lb: kruijt

10 verkens

50. p: koegels

1 paarden

1 metale stukjes

Arriveerd, alhier van Amboina den burger Danil Adriaan, met

_o

desselfs Chiampang groot omtrent 8: lasten bemand met nog 9: ss

en brengt meede

2000 p: mopsteenen

1000 oude Clappers

Tot defentie

2 p:s metale stukjes

1 snaphan

3 houwers

1 80lb:s kruijt

15 p: koegels in zoort.

Arriveerd alhier van batavia den Chienies Tsic Djisoeij met de

Chialup van den luijtenant der Chienees Natie alhier Njio Kin kon

groot omtrent 80: lasten bemand met nog 43 Coppen en brengt meede

30 bier pijpen arak

30 p:s Poeder zuijker

2p:

4