closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1788

den 31. December

4 Ianuarij

4:

283.

5 p:s Candij Zuijker

4 Cassen wijn

4 _„o Bier

10 kelder genever

30 p:s bollen kassen

20. Corg: Souratse Chitsen

10 _„ Patollen

200 ooss: messen

500 p:s Parings

10 stux Hamen

Neemt nog meede van de E: Comp: om op Samarang

af te geven

20 p:s veegens in zoort

100 Houte monden

5 Salpeter Napen

1 Core Eerft

4 Nagt glaazen van ½ uur

Arriveerd alhier van Ternaten den oud Capitaijn luijtenant ter

Zee willem van der Huijs met desselfs Bark gen:t De Johana

groot omtrent 130: lasten

bemand met nog 25: Coppen en brengt niets

meede:

Tot defentie

8: p: Metala Canons van 1: lb:

12 snaphan

3 Pistoolen

vat buskruijt of 25: lb:

Eenige rond scherp

Arriveerd alhier van Amboina den burger Henderik Iacobsz:

met de Chiampan van den burger Corneelis Malianus gen:t de vriend„

„schap groot omtrent 10: lasten bemand met nog 14: Coppen en brengt meede

Eenige kleenig heeden

Tot defentie

6: p:s saphan

3 houwers

15 lb: kruijt

5 p: koegels

Arriveerd alhier van Amboina den burger Henderik willemsz.

met desselfs Chiampan„

groot omtrent 10 lasten bemand met nog

9: Coppen en brengt meede

Eenige klijnig heeden

Tot defintie

6 p: snaphan

5 lb: kruijt

Eenige koegels

Arriveerd

n