closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1788 den 14 Januarij Arriveerd alhier van Batavia den Europees burger Frederik

Christoffel Pits, met desselfs Chialoup gen:t D' Jonge Johanna

groot omtrent 50: lasten bemand met nog 33: Coppen en brengt meede.

souratse Chitsen

20 Corg:

: _„

guinees

Tot defentie

1½:

dorias

_„o

10 p:s Canons

_„o Satijn in zoort

12 „houwers

1

Chinees kisten.

6 snaphan

1

hoeden

200 lb: kruijt

1

_„ Chitsen Cust

150: p: koegels

_„ Roken

1

30 p:s poeder Suijker

5 Jandij

_„o

200 dosseijn messen

1000 p:s Parrings

16 kasten wijn

40 kelder genever

Eenige vaderlandse Provisin vervoerd van hier

15: Coijangs Rijst

Tagal den 17: November 1787 vervoerd van hier

50 Corg: Iavanse kleetjes

12 pic: koperdrat„

Eenige kleenigheeden

14

_„

Arriveerd alhier van boven Ceram den Moorse burger taris met

desselfs Ionk groot omtrent 3: lasten lemand met nog 5 p„

„pen en brengt meede.

4. p:ls triepangs

10000 p:s adappen

a. timbels drooge vissen,

2000 p:s Zagol

300 Klappers

18:

_„

Arriveerd alhier van Amboina den moorse burger Kole

met de Chiampang van den Moorse burger Ialim Kiat groot om

„trent 8: lasten bemand met nog 10: Coppen en brengt meede.

1500 p:s oude klappers

31:

_„

Arriveerd alhier van batavia den Chienees Trio Thein, met

de Chialup van den Iuff=mo Johanna Christina gen:t welorde

groot omtrent 25 lasten bemand met nog 25: Coppen en brengt ma„

9 kassen bier en wijn

5 kelder genever

156