closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1787

4

October

_„o

Iot defentie

6: ps bastas witte breede hele

2 p:s snaphan

4: gerassen bengaeles

1 pistool

4 guinees gem: gebl:

2 houwers

6 Chelassen Nagapatnams

2 bosttels kruijt

8 voer Chitsen

30. p:s snaphan koegels

2. p:s staf ijser

1 last Rijst

vertrekt van hier naar Batavia den Chinees Tjio Tain met den

den 18: September

Chialup van den Iuffrouw Johann Christina gen:t weltevrede grot

omtrent 35: lasten bemand met nog 17: Coppen en brengt meede.

Rd:s 3000: aan Contanten

Tot defentie

10 p:s Metale stukken van 1: lb: ieder

10 snaphannen

10 houwers

2 vaten kruijt

200 Cardoes met kruijt van 1: lb: ieder

500 p:s scherp pattroonen

50 vuur steenen

100 Ponden scherp

18 p.s druijven

28

vertrekt van hier naar de bandase Z:d W:k Eijlanden den Europen

burger Anthonij Bode met desselfs pantjalling gen:t De Sur

„kelaar groot omtrent 12: lasten bemand met nog 16: Coppen en brentoa

„de.

2: Corg: Iavanse Kleetjes

Padefentie

a

_„o Pattolen

5 p:s Snaphan

Chitsen

2 _„o

40

lb: Kruijt

200 p.s kommen

50 p: korgels

200 Piering

1

„metale stuken

100 parings

50 bijlen

12: boss: messen

2 p:s ijser

vertrekt van hier naar Ceram en novagunia den marse burga

Taris met desselfs Ionk groot omtrent 3: lasten bemand met

nog