closeTerug naar inventaris

Transcriptie

het der

rede gr

1787

den

25

26

8:

october

_=o

_„o

288

nog 5: Coppen en brengt meede

4 p:s Guinees gem: gebl:

4 gerassen

_„o

10 baftas swarte

_„o roode

10

4 wilte baftas

5 parings

2 Corg: Iavanse kleetjes

_„o gingams

1 _„o Sarassen

50 ps messen

D Stux Neusdoeken

100 ps parings

50 kommen

vertrekt van hier nagr Ternaten den burger Roelof versteeg met

desselfs Paduwakan groot omtrent 10: lasten bemand met nog 13

Coppen en brengt meede.

6 lasten Rijst

1

Zout

6 p:s zuijker

D kelder genever

10 dosseijn knipmessen

zoo fijne pierings

200 bossen Rottings

10 p:s Gingamb

20 Chinees muijlen

10 Chelaas

8: kelder lekeur

vertrekt van hier naar boven Ceram den burger Albraham Ioost

met desselfs Ionkgroot omtrent r: lasten bemand met nog 8: Coppen

en brengt meede.

Iddefentie

1. p:s snaphan

2 draijbassen

7 lb: kruijt

45 p: koegels

1:

vertrekt van hier naar boven Ceram den burger David Gerrits met

desselfs Ionk groot omtrent 3: lasten bemand met nog r:s Coppen en

brengt