closeTerug naar inventaris

Transcriptie

23:

296

1188: den 22: Februarij

vertrekt van hier naar Tenember den burger Iurgen winkke„

„laar met desselfs Ionk groot omtrent 3: lasten bemand met nog 8:

Coppen en brengt meede.

Tot defentie

1½. Corg: sitsen groote

1 p: pistol

172,

_„o

Klijne

10 houwers

12: _„ Patolen

3 snaphan

3

_„o Iavanse kleetjes

1 piek

150 p:s parings

3 lb: kruijt

10 doessei messen

5: p:s koegels

4. lb: Koper draat

20 p:s schotels

23:

_„o

vertrekt van hier naar de Z:d O=r Eijlanden den Chinees Tjio Tain

met de particielir Chialup gen:t welte vrede groot omtrent 35: lasten

bemand met nog 15: Coppen en 6 rengt meede.

20 porg: Iavanse Kleetjes

Tot defentie

5 _„o

_„ Chelasen

8 p:s ijser stuken van 1: lb: Caliber

9: _„o Patollen

2 Koper _„o 1

_„o

500 p:s kommen en pierings

10 snaphan

100 lb: Coralen

2 draijbassen van ½: lb: saliber

10 bier pijp arak

100 ijser koegels 1 lb:

50 doss: messen

33 koegels in zoort

160 p:s parings

33 _„ ijzer van 30 druijven

10 karikams gr: roode

a vaat kruijt

4 Corg: Chitsen Souratse

18 p: druijven voor de stuken

5 p:s baftas sw: br: heele

137 Cardoes pattroon van 1: lb:

a Sarasen

50 scherp

_„ voor de snaphan

4 stux guinees gem: gebl:

25 hand granaten

4 rool Gamas

5 last Rijst

5 karandjans Iavans toebak

Februari

vertrekt van hier naar Tenember den burgir Ioseph Iacobs met

de Chiampang van de

hinees Ho= Honko, groot omtrent 8 lasten

bemand met nog

9: Coppen en brengt meede.

10 Corg: Iavans Kleetjes

3

_„o Patollen

Tot defentie

6

F thitsen

4. p:s draijbassen

7

Sarassen

4 snaphan

200 p:s parings

4 boshouwers

10 dosseijn messen

25 lb: kruijt

20 lb: koperdraat

100 p:s korgels

2 korallen

1 p:s groote gom

4 oleij van tanden

vertrekt.