closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2

100 p:s bijlen

100 parings

200 kommen en pierings

4 katjes koperdraat

20 dosseijn messen

178.8 den 22 Februarij

vertrekt van hier naar de Z:d O: Eylanden den Europeer burger

Ian van Staten met desselfs paduwakang groot omtrent 4. lasten

bemand met nog 11

Coppen en brengt meede.

3 lasten Rijst

Tot defentie

5 bier pijpen arak

7 p: spaphan

5 kanaster Iavanse toebak

4 houwers

100 p:s parings

4 hangernaten

6 desseijn messen

10 lb: koegels

3 Cong: Iavanse kleetjes

20 kruijt.

1

gingams

T

3

timorees kleetjel

½ _„o patolen

2 ps gerassen

2 karikams gr: roode

5 sitsen

22

vertrekt van hier naar de Z:d O:r Eijlanden den Europees burger Maa

„honie boode, met desselfs Pantjaling groot omtrent 12: lasten be

„mand met nog 13

oppen en brengt meede.

3 lasten Rijs

Tot defentie

6 Corg: Iavanse kleetjes

6 p:s snaphan

100 p:s parings

1 rantaken

10 dossigen messen

10 desseijn scherp patron

50 lb: kruijt

100 p:s bijlen

en Eenige koegels in zoort

6 bier pijp arak

10 Kanaster Iavanse Toebak

_„o

22:

vertrekt van hier naar Tanember den Europees burger willen van

der klijn met desselfs Chiampang groot omtrent 6: lasten bemand

met nog 8: Coppen en brengt meede

5 Corg: Kust Chitsen

Tot defentie

4 _„ patolen

2 p:s snaphan

_„o Iavans kleetjes in zoort

6

2. houwers

100 p:s parings

5 lb kruijt

10 dosseijn messen

20 p:s koegels

20 lb: koper draat

200 p:s kommen en pirings

2. Neusdoeken

vertrekt