closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Gertoek

n met

3. last

1788

den

1

7

Maij

291

7 Maart

vertrekt van hier naar Ienember den burger hermanus Knappers

met desselfs sialoupje groot omtrent 10: lasten bemand met nog

6: Coppen en brengt meede

6: p:s baftas s: br: heele

Tot defentie

6 karikams gr: roode„

1 p: donderbossen

6 baftas witte br: heele

2: Saphan

2. Corg: Iavanse Kleetjes

2 Pistolen

2 _„o timoreese

2 houwers

1 lasten Rijst

1 pieken

12 p:s oude Eijser

10 lb kruijt

50 p: parings

50 p:s koegels

6 dosseijn messen

100 p: Kommen en Pierings

1 Corg Chitse

April

vertrekt van hier naar de bandase L: W:r Eijlanden den burger

Iacobus fortje met desselfs pantjaling groot omtrent 5: lasten

bemand met nog 16: Coppen en brengt meede.

3 Corg: Patolen

Tot defentie

1: klijne Patolen

4 p: snaphan

1 _„o groff Sitsen

1 donderbossen

2 _„o klijne

25 lb: kruijt

1 _„o groote Prassen

100 p snaphan koegel

2_„o klijne

_„o

2 p:s witte genees

5 karikams gr: roode

6 bastas sm: halve

4 mitte morit

8 veijne sitje

4 sprijen

2 Corg: Iavanse kleetjes

2 _„o

_„ gindams

2

Titsen

100 p.s parings

6 doss: massen

200 p:s kommen

200 pieringe

1 bier pijpen arak

1 kaste thee.

vertrekt van hier naar Ternaten den Europees burger willem

van der Sluijs met desselfs Barcq gen:t De Johana groot om„

„trent 130: lasten bemand met nog 33: Coppen en brengt meede.

Tot defentie

50 Coijangs Rijst.

8 p:s metale van 1. lb:

28 Corg: Iavanse kleetjes

7 snaphan

100 p.s moole planken

1 vat kruijt

8 Corg: zouratse hitsen

16 doss: scherp pattroon

20 p:s zuijker

Eenige rond en lang scherp

13

8