closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1788 den 8.

24„

13:

Maij

_„o

13 kelder Genever

4 kassen wijn en bier

4. _„o lijn olij

Eenige verff stoffen

Eenige kleenig heeden

vertrekt van hier naar

boven Ceram den burger David Gerrit met

desselfs Ionk groot omtrent 3: lasten bemand met nog 9: Coppen

en brengt meede.

5:9 Guinees Gem: Gebl:

Tot defentie

bl:

10 baftas br:

2 p:s snaphan

20 _„o kl:

1 bott:s kruijt

1 Corg: Iavanse kleetjas

100 p:s koegels

1

Chelaas

_„

gingams

3 doseijn messen

1 laast Rijst

1maaten zout

1: p„s ijser

20 bastat roode.

vertrekt van hier naar Amboina den Chinees Tjan Tongkon

met desselfs Chiampang groot omtrent 5: lasten bemand met

nag 15: Coppen en brengt meede.

10„ p:s wax

1 thee

2 Coijangs Rijst

2. rool P: Sateijn

Tot defentie

3 P: Snaphan

15 lb: kauijt

50 p:s koegels

2 houwers

1 piek

_„

vertrekt van hier naar boven Ceram den burger Ian michiel, mi

de Ionk van meede burger Ian michier Iosten groot omtrent 3: lb

ten bemand met nog

8

Coppen en brengt meede.

Tot defentie

10 ps Iavans gingams

2

p: snaphan

10

Chelaas

3

pistoolen

10 baftas in zoort

2 houwers

2 doss: missen

1 pattroontas met kruijt

2 lb: werdok

25 p: koegels

5 tabak

1 bottels kruijt

3 l