closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en

1788 den 31

ƒ

91

31

Maij

292:

3 lb: thee„

2 kooper draat

1000 p naij naiden

10 parings

20 Huusdoeken

½. p:l oude Eijzer

10 maaten Rijst

_„o zout

2

vertrekt van hier naar Batavia den Chienees Tjio Djiesoij met den

bark van den luijtenant der Chienees natie alhier Njo Kenkong, groot

omtrent 80: lasten bemand met nog 30: Coppen en brengt meede

500 p:s tiepangs in zoort

2 karet

50 Catjees voogelnisses

Tot defentie

7 p: Koper draijbas

1 Eijser

6 snaphan

2 draijbassen

2. pistool

9 houwers

250 lb: kruijt

500 p: koegels

vertrekt van hier naar Amboina den Chinees Tjo Tjileng, met

desselfs Chiampang

groot omtrent 15 lasten bemand met nog

20 Coppen en brengt meede.

4 Coijang zout

2: _„o Rijst

4 p=ss wax

2 koper

Tot depentie

2 ps donderbossen

4. Snaphan

4bott:s Kruijt

50 p=s koegels

e vertrekt van hier naar Batavia den burger Carel Andries, met

de Chialupje van den aldaar remorende Chinees vrouw Oeij Trinco groot

omtrent 60: lasten bemand met nog 42: Coppen in brengt meede

_o

500. p:

_