closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Wd8 den 25: Augustus

ertrekt van hier naar Batavia den Eurapeel burger Fredorik Christg

Spits, met desselfs Chialup groot omtrent 50: lasten bemand met nog

221: Coppen en brengt niets meede

Tot defentie

10 p: Canens koper

9 houwers

6 snaphannen

1 vatjes met ijser rond scherp

50 lb snaphan koegels

200 buskruijt.

Waarmede verhoope aan de g’eerde ordre van U wel„

„Edele Agtbaaren te hebben voldaan nemide

mij met diep ontsag te tekenen /onderstond:/

welEdelen Agtbaaren Hier, /lager:/

uwel Edele Agtbaaren onderdanigen di„

„naar /was getekend:/ J: H: Ditterich,

geswC:

Accordeert

=H=r Ditterieh

gesw.