closeTerug naar inventaris

Transcriptie

293.

Vertrekt van hier naar boven Ciram den tenemberes burger Lebiet

1788 den 28: Iunij

met de Jonk van den moorse burger Taris groot omtrent 3: lasten

bemand met nog 9: Coppen en brengt meede

1 P: Karikams gr: roode

1 guinees gem: gebl:

Tot defentie

1 p:s snaphan

1 bottels kruijt

20 p: koegels

Vertrekt van hier naar Amboina den burger Johannes An„

Julij

31

drias Cornelis, met desselfs Pantjalling groot omtrent 12: las„

„ten bemand met nog 16: Coppen in brengt meede

5 lasten Rijst

Tot defentie

10 Cier pijpen arak

4 p:s snaphannen

20 lb: kruijt

50 oost messen

10 koegels

5 Jang: Chitsen

5: _„ Sarassen kleedjes

10 stuk withe Guaeesjen

2 rolle swaerte Lateijn

2. _„o damassen

4 _„ mantel stoffen

10 Corg: Iavanse Klatjes.

15

Augustus

Vertrekt van hier naar Ternaten den burger Leonidus Leunessen,

met de paduwakang van den meede burger Roeloff Versteegh, groot

omtrent 8: lasten bemaend met nog 11: Coppen brengt meede

2: Corg: geglaenst kleetges

Tot defentie

2„ _„ Chilassen

20 koper Stukken

2. _„o Javansi kleetges

2 Snaphanen

1 _„o Chinees linnen

25: lb: buspoeder

4: stukken Neusdoeken

100 p:s Chineese pottjes

roedass: thee koppies

100 p:s Spiegels

1 p:s poeder zuijker

vertrekt