closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1788: den 3

_=o

_o

_o

12.

42:

22:

22.

27:

Maart

Arriveerd alhier van Ceram uit de negorij lahimoe den anacada Lahala

met desselfs Ionk bemand met nog 20: Coppen en brengt meede

Pot defintie

30000: p:s Zagoe

2: p:s Snaphanen

300 Clappers

b: Schott: kruit

3000: oude pienangs

10: p: Koegels.

7: planken

_=o

Arriveerd alhier van Ceram uit de negorij Laimoe den anacoda Hoe„

bemand met nog 13: Coppen en brengt melde.

Sang, met desselfs Ionk

15000: p:s Zagoe

100: Clappers

10000: pienangs

6: latijs

_=o

Arriveerd alhier van

Ceram uit de negorij Wernama den anacora Patie„

agon, met desselfs

Jonk bemand met nog 11: Coppen en bringt meede.

300: p:s zolders planken

tot de fentie

10 latijs

5: p: Snaphanin

4000: Zagoe

1 bott: kruit

2000: aldappen

30: p:s koegels

4:— parkietjis

d=to

Arriveerd alhier van Ceram uit de negorij Laimoeden anacoba Seijla mit

desselfs Ionk bemand met

nog 18: Coppen en brengt melde.

20'000: P:s Zagoe

balken

10:

2000 pinangs

100: Clappers

_=o

Arriveerd alhier van Ceram uit de negorij haijaden ana Coca Sima„

„hoea, met besselfs Ionk bemand met nog 16: Coppen en brengt meede

Tot de fentie

16: p: hartebesten

1: P: Snaphaan

3000„ pienangs

12: Schatt: kruit

100 waij waijs

10: p„s

koegels

100: gabagaba

Arriveerd alhier

_=o

van Ceram uit de negorij laimoe den anaCoda

Manusama, met desselfs Ionk bemand met nog 27: Coppen en brengt meede

20000: p:s Zagoe

10: balken

10: latijs

20000: pienangs

100: Clappers.

Arriveerd