closeTerug naar inventaris

Transcriptie

veer

agola

Jmauw.

Toda,

Patie„

ide

Laesak

0

_o

_o

_o

_o

_o

_o

_o

3.

3

301

1788: den 26. Iannuarij

Arriveerd alhier van Ceram uit de negorij toemsaij den anacoda Patolla

met desselfs Ionkbemand met nog 18: Coppen en brengt meede.

Tot de fentie

1000: p:s Clappers

2: p:s Snaphaan

5000: pienangs.

1. bott: kruit .

1000: Zagoe

10: p:s koegels

d=o

Arriveerd alhier van Ceram uit de negorij toemsaij den anasoda Maswara.

29:

_o

_o

met desselfs Ionk bemand met nog 27: Coppen en brengt meede

Tot de fentie

2000: p:s Zagoe

2: p: Snaphaan

2000: Clappers

10: koegels

4000: pienangs

1: patt:s met kruit

1

Februarij

2

_„o

Arriveerd alhier van Ceram uit de negorij kotawono den anacoda Sewaroeroe„

met desselfs Ionkbemand met nog 7: Coppen en brengt meede

Tot de fentie

1: Stux Mansslaaf

1: p:s snaphaan

3: p=ls triepangs

1:- rantaaka

2: lb: kruit

60: p:s koegels

d=

Arriveerd alhier van Ceram uit de negorij tamilouw den anajoda Maulama, met

16:

desselfs Ionk bemand bemand met nog 10: Coppen en brengt meede„

16: p:s kartebesten

Tot de fentie

10000: Zagoe

1: p:s Snaphaan

100: gabagaba

1: „. palt: met kruit

20: temb: Zagoe meel

2: koegels

Arriveerd alhier van Ceram uit de negorij kotawono den anacoda kamoerie

_o 25.

_„o

met desselfs Ionk bemand met nog 5: Coppen en brengt niets meede.

Tot de fentie

1. p:s Snaphaan

30: koegels

2: bott=s kruit

Arriveiro alhier van Ceramlauw uit de negorij kelitaij den Sam Sam, met

Maart

desselfs Ionk bemand met nog 10: Coppin en brengt meede.

Tot de fentie

1: Stux mansslaaf

2: p:s snaphaan

1000: p:s Zagoe

2. lb: kruit

20: p:s koegels

_=o

Arriveerd alhier van Ceram uit de negorij patoe meten den anasoda Radja

Looba, met desselfs Ionk bemand mit nog 34: Coppen en brengt meede

Tot de fentie

1: p:s op geboeijde orambaij

1: p: rantaka

500: planken in zoort

5: snaphaan

40: balken d=o

5: botb: kruit.

1: prauw

150: p:s koegels in zoort

6000: Zagoe

Arriveerd