closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ij Sa„

k be„

100a

rengt

Pati

de

Sjar„

_o

1728: 411. 20

_o 31:

o 31:

_o _o 31.

_o

31:

31:

_o 31.

2: Iunij

Maij

_

_=o

d=o

d=o

d=o

304

Arriveerd alhier van pologesser uit de negorij vorm alamerie den anaCoba

Masor met desselfs Ionkbem: met nog gesopen en brengt meede

1: Hax mansslaat

4: p=l triepangs in zoort

2: masooij

Arreveent alhier van Ceramuit de negorij kotabaroe den anacoda tawalang

met desselfs Ionk bem: met og 9: Coppen en brengt melk

1: Stux mansflaaf

1: p=ls Criepangs

Arriveerd alhier van pologesser uit de negorij voemalamene den anacoda

kanieker, met desselfs Ionkbem: met nog 11: Coppen en brengt meede

12: p:ls masooij

2: triepangs

Arriveerd alhier van ferambaut de negorij keltaij den anapoba koeliepa

met desselfs vink bem: met nog 16 Coppen en brengt meede

1: Stux Saaven

5 p. kroonvogels

10: p=rs masooij

10: triepangs

arriveere alhier van Ceramlaut uit de negorij kelitaij den anucoda Sanga„

„djien met desselfs Ionk

bem: met nog 14: Coppen en brengt meede

1: p:s Kroonvogels

15: p=lso triepangs

5: masooij

200: p:s slappers

arriveere alhier van goram uit de negorij onder den anasodaboe„

„wak, met desselfs Ionkbem: met nog 12: Coppen en brengt meede

40: p=l triepangs

arriveere alhier van Ceram uit de negorij kotawoweden anacoda

Sewarderoe, met desselfs Ionk bem: met nog 12: Coppen en brengt meede.

1: Stux Slaven

5: p=lo triepange

1: masooij

10: p=mo kroonvogels

arriveerd alhier van Ceram uit de negorij kotawowo den anaCoda„

Iaca