closeTerug naar inventaris

Transcriptie

do

_o

1788: den 21: Maij

_o 24:

26:

29

_o

_o 29.

d=o

neevens nog 15: Coppen in brengt meede

1000: p:s Clappers

20: limb: Zagoe meel

Tot defintie

3: p: Snaphanen

3: Scott: Cruit

Arriveeramp; alhier van de binnen kust van Ceram uit de negorij Sa„

mesoeroe, den Christen anacova Pieter Pieasoa met desselfs Ionk be„

„mand nog 12: Coppen en brengt meede

1000: p:s Clappers

„10: temb: Lagoemeel

Arriveerd alhier van de binnen Cust van Ceram den Christen anacoba

Pieter Noenlehoe met desselfs Ionk neevens nog 11: Coppen en brengt

melde.

1000: p:s Clappers

20:temb: Zagoe meel

Arriveerd alhier van Ceramuit de negorij weernama den anagoda

d=o

makoeloe met desselfs Ionkbem: met nog 15: Coppen en brengt meede

300: p:s zolders planken

4000: Zagoe

Tot defentie

500: waijwaijs

3: p:s Snaphanen

4: balken

20: koegels

3: latijs

2: bott:s kruit

5: banners planken

_=o

Arriveerd alhier van Ceram uit de negorij wernama den anacoda Pati

„agon, met desselfs Ionk bemand met nog 17: Coppen en brengt meede

3000: p:s oude pienangs

10000: Zagoe

Tot de fentie

3: p:s Thaphanen

10: timb: Zagoe meel

20: koegels

20: P:s Zolders planken

1: bott: kruit

10. latijs

10: pott: gezond vissen

100: p:s oude Clappers

_=o

Arriveerd alhier van Ceram uit de negorij wernama den anacoda Djat

„ma, met desselfs Ionk bem: met nog 15: Coppen en brengt meede

40000: p:s Zagoe

Tot defentie

200: zolders planken

2: p:s Snaphanen

10: latijs

40: koegels

10000: oude pienangs

½: bott: kruit

30: timb: Zagoe meel

15: patt: gezonde vissen

Arriveerd