closeTerug naar inventaris

Transcriptie

h

11 Sort

van

17

ben

17

17

12 September

_„o

_„o

367

bemand met nog 6: Coppen zodanig als hier aangekomen is naar zijn

wontplaats de negorij kele baroea gelegen op Ciaam te mogen retourneeren

voerende van hier meede.

5 p.s Guinees Gem: Gebl:

2: Salemp:s

10 baftas: br: bl

12 karikams gr: en kl: rooder

8 Titse

2 Iarassen

3. patollen

10 Iavanse klietjes

tjelaas.

8

20 kommen en pierings

20 messen

20 malten Rijst

vertrekt van hier naar Ciram den Ceramse Anakoda Libor, met desselfs

Ionk bemand met nog 3: Coppen zodanig als hier aangekomen is naar

zijn womtplaats de negorij golie golie gelegen op Cemrtem te mogen,

retourneeren roerende van hier meede.

1 p: Geras Gem: gebl:

5 Nusdoeken.

30 kommen en pierings

2„ ijser pannen

½ p:s ijser

7: matten Rijst

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse anakoda Kanieker, met des„

„selfs Ionk bemand met nog 9: Copper zodanig als hier aangekomen

is naat zijn woontplaat de negorij P:lo Gesser gelegen op patimerie te

mogen ritourneeren voerende van hier meede

2 p:s baftas Gem: Gebl:

br: bl:

6

3 karikams Cr: en kl: aoore.

6 Iavanse tjelad

20 kommen en pierings

50 parings en massen

2 ijser qualijs

_„ pannen

2

2 p:s ijzer

30 matten Rijst

1 p: oranbaij

Vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse Anakoda Augustijnz, met

desselfs Ionk bemand met nog 4: Coppen zodanig als hier aangekomen

is naar zijn woontplaats de negorij kwaij gelegen op Ceram te mogen

retourneeren voerende van hier meede.

2 p Gerassen gem: gebl:

3 baftas br: bl:

3 karikams gr: en kl: roode

10 Neusdoeken

6 Iavank kleetjes

2 ps