closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1787 den

19

19

17„

_„o

_„o

2 p: Iavanse tjelas

30 kommen en pierings

p:s ijser

30 matten Rijst

17 September

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse Anakoda Tata, met desself

Ionk bemand met nog

6: Coppen zodanig als hier aangekomen is naar zijn

woontplaats de negorij oeroeng gelegen op ceram te mogen retourneeren

„kende van hier meede.

Tot defentie

6: p: karikams gr: en kle roode

1 p:s Snaphan

2 Chieneese Linnen

3

Cott:s kruijt

10 Javanse Kleetjes

100: p: koegels

30 kommen en pierings

10 matten Rijst

_„o

Vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse aanakada kamie, met desselfs

Ionk bemand met nog

3: Coppen zodanig als hier aangekomen is naar

zijn woontplaats de negorij kwaij gelegen op Ceram te mogen retourene„

„ken roerende van hier meede.

1 p Guinees Gem: Gebl.

5 karikams gr: enkl: wvad

20 kommen en pierings

2 p:l ijser

15: matten Rijst:

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse anakoda Ratoemanie, met des„

„selfs Ionk bemand met nog 4. Coppen zodanig als hier aangekomen

is naar zijn woontplaats de negorij kelebaroa gelegen op Ceram te

mogen retourneeren voereende van hier meede.

1: p: Geras Gem: gebl

8 baftas br bl:

6 karikams kl: roode

4 Iavanse kleetjes

4

F„ Chelaas

6 Neusdoeken

30 kommen en pierings

16 matten Rijst

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse ankoda Ioda, met desselfs Jonk

bemand met nog 3: Coppen zodanig als hier aangekomen is naar zijn

woontplaats de negorij kotabaioe gelegen op Ceram te mogen retournel„

„den voerende van hier meede.

2: p:s baftas br: bl:

2 karikams gr: en kle roode

3 patollen

6 Neusdoeken

20 ijavanse kleetjes

F Gelas

2„

2: p: