closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„.

1787

den

24

22:

222

19

October

_„o

_„o

_„o

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse anakoda Moij Moij met des„

selfs Ionk bemand met nog 2: Coppen zodanig als hier aangekomen is naa

zijn woontplaats de negorij keffing gelegen op Ceram te mogen retournee„

„ken roerende van hier meede

5 p:s baftas br: bl:

6 karikams gr: en kl: roode

20 Iavanse kleetje

30. kommen en pieringe

6 matten Rijst:

Vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse anakoda Valieuw, met des

selfs Ionk bemand met nog 3: Coppen zodanig als hier aangekomen

is waar zijn woontplaats de negorij kotabaroe Gelegen op Ceram te

mogen retourneeren voekende van hier meede

3 ps Iavanse kleetjes.

2.„

P„ Gingams

6 Neusdoeken

20 kommen en pierings

12 matten Rijst.

vertrekt van hier naar Ciram den Ciramse Anakoda Barkat, met

desselfs Ionk bemand met nog 4: Coppen zodanig als hier aangeko„

„min is naar zijn woontplaats de negorij kissing gelegen op Claam

te moogen retournieren voerende van hier meede.

1: p: Guinees Gem: Gesl:

3 p Salemp:

1 geras

2: Salemp: br: bl:

6 baftas

3 karikaams grienkt: roode

2 Chitsen

3 Sarassen

20: Iavanse Chelassen

10„

_„o kleetjes

30 kommen en pierings

20 messen

1: p:s ijzer

40 matten Rijst

vertrekt van hier naar Ceram den Ciramse anakoda Cap: met desselfs

Ionk bemand met nog 2: Coppen zodanig als hier aangekomen is

naar zijn woontplaats

de negorij kelebaroea, gelegen op Cecam te mo„

„gen retourneeren voerende van hier meede.

1 p:s Guinees Gem: Gebl:

6: baftas br: bl:

5 karikams grienkl: roode

20: Neusdoeken

10 Iavanse kleetjes

6 _„o Gingams

30 messen

½. p:s ijser

12: matten Rijst=

vertrekt