closeTerug naar inventaris

Transcriptie

olle met

ongekomen

im

1787 den

.„

18:

18.

_o

_„o

310

met desselfs Ionk bemand met nog 2: Coppen zodanig als hier

aangekomen is naar zijn woontplaats de negorij Folo Gisser, gele„

gen op kelemoerie te mogen retourneeren voerende van hier meede.

tot defentie

1: p:s baftas br: bl:

1 p: Snaphan

20 kommen en pierings

1: poth:s Kruijt

4. matten Rijst„

25 p:s koegels

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse anakoda Komosasa, met

16. October:

desselfs Ionk bemand met nog 4. Coppen zodanig als hier aangeko„

„men is naar zijn woontplaats de negorij Polo Gisser gelegen op Cexam

te mogen retourneeren roerende van hier meede.

46: matten Ryst

Tot defentie

1: p:s snaphan

2: bott:s kruijt

12: p: korgels

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse anakoda Soemak

met desselfs Ionk bemand met nog 9: Coppen zodanig als hier

aangekomen is naar zijn woontplaats de negorij keffing gelegen

op Ceram te mogen retourneeren roerende van hier meede.

3: p: Salemp: Gem: Gebl:

2. baftas

10

br: Ol:

10 karikams gr: en kl: roode

6 patolen

20 Iavanse kleetjes

3

tgelassen

16 Neusdoeken

30 kommen en pier ings

30 parings en messen

½ p:s ijser

40 matten Rijst

vertrekt van hier naar Goram den Goramse anakoda Kolana, met

desselfs Ionk bemand met nog 8: Coppen zodanig als hier aange„

„komen is naar zijn woontplaats de negorij onder gelegen op goram

te mogen retourneeren voerende van hier meede.

1 p: Guinees Gem: Gesl:

1 parkallen br: bl:

2 baftas

5 karikams gr: en kl: roode.

3 ijavanse kleetjes

_o tjelax

4

6: Nusdoeken

50 kommen en pierings

Rijst:

30 parings en messen, 30: matten

vertrekt

33