closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1787: den 3: Gber:

3:

3:

_„o

_„o

met desselfs Ionk bemand met nog 6: Coppen zodanig als hier aan„

„gekomen is naar zijn woontplaats de negorij kessing gelegen op

Ceram te mogen retourneeren roerende van hier meede.

13: p: baftas br: bl:

6: karikams kl: roode

30 Iavanse kleetjes

20 kommen en pierings

15. Nusdukken

4: p:s ijser

23 matten Rijst.

Vertrekt van hier naar Goram den Goramse anakoda boetak

met desselfs Ionk bemand met nog r: Coppen zodanig als hier

aangekomen is naar zijn woontplaats de negorij onder gelegen op

geram te mogen retourneeren roerende van hier meede

2 p: Guinees gem: Gebl:

2 baftas br: bl:

9 karikams gr: enkl: roode

8 Iavanise kleetjes

10 Nusdukken

30 kommen en pierings

20 parings en messen

20 matten Rijst

2: p:s ijser pannen

vertrekt van hier naar Goramn den Goramse anakoda Barkat, met

desselfs Ionk bemand met nog 8: Coppen zodanig als hier aange„

„komen is naar zijn woontplaats de negorij ondar gelegen op goram

te mogen retourneeren roerende van hier meede.

Tot defentie

1 p:s Guinees Gem: Gebl:

1 p: Pistoolen

L„ baftas br: bl:

Een schoten kruijt

6. Karikams gr: en kl: roode

10 p: koegels.

6 Iavanse kleetjes

60 kommen en pierings

10 Nusdukken

30 parings en mespen

3: ijser pannen

½ p:s oude Eijser

20: matten Rijst

vertrekt van hier naar Goram den Geramse anakooa laba

met desselfs Ionk bemand met nog 10: Coppen zodanig als

hier aangekomen is naar zijn weontplaats de negorij onder

gelegen op Coram te mogen retourneeren voerende van hier me„

b de

1 p: Guinees gem: Gebl:

2 bastas br: bb:

9 karikams gr: en kl: roode

5. Iavanse kleetjes

10 p:s