closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1787 den

5:

3

3

9ber:

d„o

313

10 p:s Neusdukken

30 kommen en pierings

30 parings en messen

20 matten Rijst.

vertrekt van hier naar Goram den Goramse anakoda Gaul, met des„

„selfs Ionk bemand met nog 6: Coppen zodanig als hier aangekomen

is naar zijn woontplaats de negorij ondar gelegen Goram te mogen retour„

„neeren voerende van hier meede

1 p: Guinees Gem: Gebl:

1 Salemp:

1 baftas br: bl:

5 karikams gr: en kl: roose

10 Iavanse kleetjes

30 kommen en pierings

20: matten Rijst.

vertrekt van hier naar Goram den Goramse anakoda Madoeroeng, met

desselfs Ionk bemand met nog 8: Coppen zodanig als hier aangekomen

is naar zijn woontplaats de negorij ondar gelegen op Goram te mogen

retourneeren voerende van hier meede.

1: p: Guinees Gem: Gebl:

3 baftas br: bl:

12 karikams gr: en kl: roode.

10 Nus dukken

5 Iavanse tjelaas

4

_„o gingams

30 kommenen pierings

4: ijser pannen

50 parings en messen

1: p:s ijser

20: matten Rijst

d„o vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse anakoda Manoesama

met desselfs Ionk bemand met nog 18: Coppen zodanig als hier aan„

„gekomen is naar zijn woontplaats de negorij laijmoe gelegen op Cercm

te mogen retourneeren voerende van hier meede.

5: p: Guinees Gem Gebl:

3: Geras

_„

2: karikams gr: en kl: roode.

4 Patollen

15 Iavanse kleetjes

2

_„o

gingams

2: Sarassen

10 Buisdukken

50 kommen en pierings

20 missen

31 ijser pannen

3: matten Rijst

vertrekt