closeTerug naar inventaris

Transcriptie

0

geko

mog

t

rua

t:

n

1787

den

13.

12:

12: November

_„o

_„o

314

4. p: baftas br: bl:

6 karikams gr: en kl: roode.

1 Pitje

6 Iavase Gingams

8

D„ Kletjes

3

F„r tjelas

6 Huisdukken

40 kommenen pierings

1 koper tampot Liru

1 ijser pannen

8 matten Rijst.

vertrekt van hier naar Saroea den Saroeais anakoda Matawero, met

desselfs Ionk lemand met nog 31: Coppen zodanig als hier aangekomen

is naar zijn woontplaats de negorij tranang gelegen op Saroea te mogen

retourneeren voerende van hier meede.

6. p: baftas br: bl:

40 Iavanse kleetjes

38 Sorats Sitse

36 patollen

30 Sarasen

40: Husdukken

80 kommen en pierings

100 parings en messen

1: p:s oude ijser

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramsi Anakoda Siaka, met

desselfs Ionk bemand met nog 18 Coppen zodanig als hier aangekomen

is naar zijn woontplaats de negorij laimoe gelegen op Ceram te moo„

„gen retourneeren voerende van hier meede.

2: p:s Guinees Gem: Gebl:

2 Salemp:

_„

40 Iavanse kleetjes

1

d„ gingams

20 Husdukken

60 kommenen pierings

20 parings en messen

4: matten Rijst

vertrekt van hier naar Ceram den Crramse anakoda Abdoel, met

desselfs Ionk bemand met nog 5: Coppen zodanig als hier aangeko„

„men is naar zijn woontplaats de negorij tobo gelegen op Ceram te

mogen retorrneeren voerende van hier meede.

Tot defentie

2: p: baftas br: bl:

2: p: snaphan

3. karikams gr: roode.

1: bott:s kruijt

6 Iavanse kleetjes

1

20 p:s koegels.

_„o tjelas

2: p:

e