closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1787 den 5

6:

6:

12.

Gber:

Novemb

_„o

vertrekt van hier naar: Ceram den Ceramse anakoda Mahor met desselfs

Ionk bemand met nog 25: Coppen zodanig als hier aangekomen is naar

zijn woontplaats de negorij laij moe gelegen op Ceramte moijen retour nee„

„ren voerende van hier meede.

1 p: Guinees Gem: Gebl:

17 Salemp:

2. Karikams gr: roode

3 Sietse

20 Iaraanse kleetjes

10 Neusdukken

50 kommen en pierings

20 parings en messen

1: matten Rijst.

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse anakoda Selwano, met

desselfs Ionk bemand met nog 37: Coppen zodanig als hier aangekomen

is naar zijn woontplaats de negorij Cololoetie gelegen op Ceram te mogen

retourneeren voerend van hier meede.

J p: Guinees Gem: Gebl:

Tot defentie

7 geras

1 p: Anraphan

_„o

7. karikams gr: en kl: roode:

1 schoten Kruijt

3: p: korgoels

30 Neusduikken

20 Iavanse kleetjes

10

_„o tjelaas

6

_„o gingam

50 kommenen pierings

30 parings en messen.

6: matten Rijst,

t

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse anakoda Sewaroeroe„

met desselfs Ionk bemand met nog 5: Coppen zodanig als hier

aangekomen is naar zijn woontplaats de negorij kotanrawo, gelegen

op Ceram te mogen retourneeren voerende van hier meede.

2: p:s Guinees Gem: Gebl:

14 baftas

Ol:

„br:

2 karikams gr: Noode

20 ijavanse kleetjes

1„

20

tjelas

6 Nusdukken

20 kommen en pierings

30 matten Rijst

1 stux Slaven

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse anakoda Kieboe, met

desselfs Ionk bemand met nog 1: Coppen zodanig als hier aan ge„

komen is naar zijn woontplaats de negorij Tobo gelegen opse„

„ram te mogen retourneeren roerende van hier meede

1 p: salemp: Gem: gebl:

1 geras

_„

_„o

4: p: