closeTerug naar inventaris

Transcriptie

sse

1787

den

17

17

17:

_„o

316.

December:

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse anakoda Selajauw, met

desselfs Ionk bemand met nog 18. Coppen zodanig als hier aangeko„

„men is naar zijn woontplaats de negorij haja gelegen op Ceram te

mogen retourneeren voerende van hier meede.

Tot de fentie

10 p:s baftas gem: Gebl:

2. p:s snaphan

5 karckams gr: enkl: roode.

2 lb: kruijt

20 Iavank kleetjes

20: p: koegels

100 kommenen pierings

20 parings en messen

20: Hiusdukken

1 Pijser pannen

6. matten Rijst.

2„o

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse anakoda Sewaroeroe, met

desselfs Ionk bemand met nog 12 Coppen zodanig als hier aangekomen

is naar zijn woontplaats de negorij kotanoro gelegen op Peram

te mogen relourneeren voerende van hier meede.

40. p:s baftas Gem: Gebl:

2: geras

1

_„o

5: baftas br:

bl:

6 karikams gr: en kl: roode

2: Chust tjelas

10 Neusdukken

5 Iavanse tjelaas

4 ijser pamnen

20 kommen en pierings

2. lb: koper draat

6: p:s ijser

40 matten Rijst

_„o

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse anakoda Loesie, met

desselfs Ionk: bemand met nog 5: poppen zodanig also hier aangekomen

is naar zijn woontplaats de negorij goli gola gelegen op Ceram, te

mogen retourneeren roerende van hier meede.

Tot defentie

4: p:s baftas Gem: Gebl:

1 p: Snaphan

3

v„ br: bl:

1= bott:s Kruijt

3 karikams gr: en kle roode.

20: p:s koegoels

2: Iavanse Kleetjes

2

d„o trelaas

6: Neusdukken

30 kommen en pierings

20: matten Rijst.

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse anakoda Keliase, met

desselfs Ionk bemand met nog 13 Coppen zodanig als hier aange„

„komen is naar zijn woontplaats de negorij toeloeloctie gelegen op

Ceram te mogen retourneeren voerende van hier meede.

9. p:s baftas gem: gebl:

2: karikams gt: en kl: roode.

1 Es

13