closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1788 den 1 Februarij

1:

komen is naar zijn woontplaats de negorij veroeng gelegen op Cera„

te mogen retourneeren voerende van hier meede

5 p:s Guinees Gem: Gebl:

4 Salemp: br bl:

Tot defentie

3 paakallen

4: p Snaphan

1 geras

2. pott:s kruijt

2 baftas

30 p:s koegels

15 karikams

1: parkalen br: bl:

16 baftas

—„

2 Sarassen

2 patollen

10 Iavanse kleetjes

6 Neusdukken

30 kommen en pierings

30 parings en messen

2 ijser pannen

3 p:s ijser

30: matten Rijst.

vertrekt van hier naar Ceram den Cerams anakoda Satie„ met

desselfs Ionk bemand met nog 5: Coppen zodanig als hier aangekomen

is naar zijn woontplaats de negorij Pelor geligen op Ceram te mogen

rctourneeren voerend van hier meede

2 p:s Salemp Gem: Gebl:

Tot defentie

3 partallen

1 E snaphan

br: bl:

5 baftas

pott:s kruijt

4 karikams gr: en kl roode

10 p: koegels

10 Huusdukken

6 Iavanse kleetjes

20 kommen en pierings

4. Iavanse gingans

20 parings en messen

3 ijser pannen

6 matten Rijst

1 stuy slaven

_„o

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse Tomagola met desselfs

Ionk bemand met nog 27: Coppen zodanig als hier aangekomen

naar zijn woontplaats de negorij tamilouw geligen op Ceramd

mogen retouineeren roerende van hier meede

Tot defentie

3. p:s parkallen Gem: Gebl:

2.

p: Saphan

6 karikams gr: en 'kli roode

patrontaas met kruijt

27. Iavanse kleetjes

4: koegels

6

jelaas

30 Neusdukken

50 kommen en pierings

20: messen

vertrekt

14