closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1788.

den

22

21:

21:

18

_„o

_„o

_„o

317

rat

Janruarij

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse anakoda Sewaroeroe, met

desselfs Ionk: bemand met nog 5: Coppen zodanig als hier aange„

„gekomen is naar zijn woontplaats de negorij Kotawoweri gelegen

op Ceramte mogen retourneeren voerende van hier meede.

Tot defentie

10: p:s Guinees Gem: Gebl:

1 E: Rantake

20 baftas br: bl:

1 Oott:s kruijt

20 karikams gr: en kl: roode

40 p:s koegels

2 Chust gingans.

1 _o

tjelas

20 Iavanse kleetjes

2

d„r tjelas

10 Neusdukken

100 kommen en pierings

3 p:s ijser.

20: matten Rijst

3 stux slaven

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse anakoda Tatie, met

desselfs Ionk bemand met nog 30: Coppen zodanig als hier aan

„gekomen is naar zijn woontplaats de negorij Paimoe gelegen op

Ceram te mogen retourneeren voerende van hier meede.

5: p: Guinees Gem: gebl:

3 baftas

20 _„o

br: bl

2 karikamse ge: roode.

4 patollen

12. Iavanse kleetjes

10 Neusdukken

100 kommenen pierings

3: koper talings

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse anakoda Manssamara

met desselfs Ionk bemand met nog 15: Coppen zodanig als hier

aangekomen is naar zijn woontplaats de negorij Caimoe gelegen

op ceram te mogen retourneeren voerende van hier meede.

2. p: Salemp: Gem: gebl:

3 baftas br: bl:

2: karikams gr: en kl: roode

1 patollen

16 Iavanse klietjes

10 Neusdukken

30 kommenen pierings

1 Iavanse tjelas

1: matten Rijst:

vertrekt van hier naar Ceram den Ciramse anakoda Kliaij, met

desselfs Ionk bemand met nog 9: Coppen zodanig als hier aange„

komen.

2