closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1788

4

_„o

Tot defentie

2 p:s karikam kl: roode

2 p:s snaphan

3 Iavanse kleetjes

1: bott:s kruijt

30 p: koegels

6 Ruusdukken

20. kommen en pierings.

den 2. Februarij

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse anakoda Patola, met

desselfs Ionk bemand met nog 18: Coppen zodanig als hier aange„

komen is naar zijn woontplaats de negorij Tomsaij gelegen op see„

„ram te mogen retourneeren voerende van hier meede.

Tot defentie

9: p: baftas gem: geblt:

2 ps snaphan

6: karikams gr: roode

1. bott:s kruijt

7 Iavanse kleetjes

10 p: korgels

10 Neusdukken

30 kommen en pierings

20 „messen

2

d„o

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse anakoda Siealanoe, met

desselfs Ionk bemand met nog 21: Coppen zodanig als hier aange„

„komen is naar zijn woonplaats de negorij tehoewa gelegen op Ceram

te mogen retourneeren voerende van hier meede

Tot defentie

2 p Guinees Gem: Gebt:

1 p: snaphan

6 karikams gr: en kl: roode.

2. Scholen kruijt

10 Iavanse kleetjes

5: p:s koegels

6

J„b gingams

10 Neusdukken

30. kommen en pierings

20: parings en messen

4:—

_„o

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse anakoda Sewaroeroe

met desselfs Ionk bemand met nog 7: Coppen zodanig als hier

aangekomen is naar zijn woontplaats de negorij kotawona, gelegen

op Ceram te mogen retourneeren voerende van hier meede.

6 p: Guinees Gem: gebl:

Tot defentie

10 geras

_„

1 p: snaphan

4 baftas

_„o

_„o

2 lb: kruijt

40„ karikams gr: en kl: roode.

60. p: koegels

40 Iavanse kleetjes

_„o tjelaar

2

10 Huisdukken

30 kommen en pierings

3: p:s ijser

3bmatten Rijst

1: Stux Slaven

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse anakcha Toda, met

desselfs Ionk bemand met nog 4: Coppen zodanig als hier aang

„komen is naar zijn woontplaats de negorij oeroeng gelegen op sge

te mogen retourneeren roerende van hier meede.

1C

1788