closeTerug naar inventaris

Transcriptie

lamet

aange„

nop Ceen

1788: ben

25:

87

12:

319

1 p:s baftas Gem: Gebl:

2 geras

_„o

1. Patollen

30 kommen en piering.

1 Iavanse kleetjes

1: izer pannen

2 p.s ijzer

7. matten Rijst

Februarij

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse anakoda Masawara, met

desselfs Ionkbemand met nog 27: Coppen zodanig als hier aan geko„

„men is naar zijn woontplaats de negorij toemsaij gelegen op Ceram

te mogen retourneeren voerende van hier meede.

Tot defentie

2. p:s Satemp: Gem: Gebl:

2 p:s snaphan

6 karikams gr: enkl: roode.

1 patthoontas met kruijt

2 Pattollen

10: koegels

8 Huusdukken

1 baktas gem: gebl

6 Iavanse kleetjes

4 Chitsen

30 kommenen pierings

_„

vertrekt van hiernaar Ceram den Ceramse anakoda Maulana, met

desselfs Ionkbemand met nog 15: Coppen zodanig als hier aangeko„

„men is naar zijn woontplaats de negorij Tamilouw gelegen op Ceram

te mogen relourneeren roerende van hier meede

Tot defentie

3 p:s Salemp: Gem: Gebl:

1 p: snaphan

2 Pitje

2 koegels

6 Iavanse kleetjes

1 1 pattroontas met kruijt

5

Gingans

10 Nusdukken

30 kommen en pierings

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse anakoda Sam Sam, met dee„

selfs Ionk bemand mit nog 10: Coppen zodanig als hier aangekomen

is naar woontplaats de negorij keltaij gelegen op Ceram te mogen retour„

„neeren voerende van hier meede.

10 p:s Guinees Gem: Gebl:

Tot defentie

20 Salemp:

_„o

_„

2 p:s Snaphan

20 baftas

_„

_„o

2: lb: kruijt

10

_„o br: bl:

20. p: koegels

30 karikams gr: en kl: roode.

20. Sarassen en Patollen

6 porg: Iavanse kleetjes

½. _„o

_„o txelaas

1:

_„ gingans

130: p:s parings en missen

200 kommen en pierings

30 Neusdukken

5 p:ls ijser

10: matten Rijst

2:

_„o Zout

vertrekt