closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1788: den

20

24

12

Februarij

Maart

vertrekt van hier naar Ciram den Ceramsi anakoda Kamora

met desselfs Ionk bemand met nog 5: Coppen zodanig als hier

aangekomen is naar zijn woontplaats de negorij Kotavrowo

gelig op Ceram te mogen retourneeren voerende van hier meede

12: p:s Guinees Gem: gebl:

Tot defentie

8 baftas

1o

_„

bl:

br:

D

30„

1 p: Snaphan

30 karikams gr: roode.

2: shotten Kruijt

kl:

20

_„

30 p:s koegels

_„o

6 Corg: Iavanse kleetjes

2

d„ tjelaas

10 p:s Neusdukken

140 kommen en pierins

150 parings en messen

1: p:s ijser

26 matten Rijst.

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse anakoda lahala, met des

selees Ionkbemand met nog 20: Coppen zodanig als hier aangekomen is

naar zijn woontplaats de negorij lahimoe gpelegen op Ceram te

roerende van hier meede.

mogen retourneeren

4. p:s Guinees gem: Gebl

2. Salemp:

1

Tot defentie

_

_„

3 paskallen

77

_o

2. p: Snaphan

60 chotten kruijt

10 baftas br: bl:

60 p:s koegels

4 karikams 91: en kl: roote

2: Sitse

3 Parassen

3 Pattolen

20 Iavanse kleetjes

40 kommen en pierings

20 parings en messen

3. matten Rijst.

_„o

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse anakora Patiagong

met desselfs Ionk bemaend met nog 11: Coppen zodanig als hilr

aangekomen is naar zijn woontplaats de negorij wernama, gelegen

op Ceram te mogen retourneeren voerende van hier meede.

2 p:s Guinees gem: gebl:

16 Iavanse kleetjes

Tot defentie

_„o tjelaas

10.

5. p:s snaphan

1: bott:s kruijt

gingams

10

30. p: koegels.

10 Neusdukken

60 kommenen pierings

20 parings en messen

2: ijser pannen

1 lb. koper draat

12: matten Rijst

vertrekt