closeTerug naar inventaris

Transcriptie

met des„

aangeke

en op cen

N

a7

1788: den 5: Maij

5

_„o

321

met desselvs Ionk bemand met nog 5: Coppen zodanig als hier

aangekomen is naar zijn woont plaats de negorij wernama gelegen

op ceram te mogen retourneeren voerende van hiermeede.

2 p:s Guinees Gem: Gebl:

Tot defentie

3 baftas br: bl:

1 p: Saphan

2 karikams gr: roode.

1 pattrontas met kruijt

10 Neusdukken

12 koegels.

2 macaser kleetjes

30 kommen en pierings

3: matten Rijst

4:en _„o Zout.

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramil: anakoda Kodjararat, met

desselfs Ionk bemand met nog 9: loppen zodanig als hier aange„

„komen is naar zijn woontplaats de negorij golie Golie gelegen

op Ceramte mogen retourneeren voerende van hier meede.

2 p:s Guinees Gem: Gebl:

5 Geras

_„o

5 Salemp:

_„o _„o

5 baftas

_„o

2„

25

_„o

br: bl:

60. karikams gr: en tl: roode.

2 Chitsen

60 Iavanse kleetres

10

_„o Chelassen

10

_„o Gingams

30 Beusdukken

1: rol armazijn

60 p:s kommen en pierings

60 paringsen messen

3 ijser pannen

2 p:s ijser

40 matten Rijst

_„ Zout.

Vertrekt van hier naar Ceram den Cerams anakoda Dikolag, met des„

„selfs Ionk bemand met nog 16: Coppen zodanig als hier aangekomen

is naar zijn woontplaats de negorij kotabaro gelegen op ceram te

retourneeren voerende van hier meede.

50 p:s Guinees Gem: Gebl:

26 Salemp:

_„o

5 gerassen

_„o _„o

20 baftas

_„o

60

_„o

br: bl:

60 karikams gr: en kl: roode

2: rol armazijn

1 p:s Chust Chelas

40 Iavanse kleet jes

20„

_„ tjelaas

3 Chitsen

10 Sarassen

20: p:s