closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ijaij, met

aange„

n op

1788: den

13

13:

9

Maij.

322.

20 p:s Iavanse klietjes

_„o tjelaas

20:

6

_„o gingamb

20 Neusdukken

10 battas gem: gebl:

6 kommen pierings

20 messen

5 ijser pannen

1 p:s ijser

20 matten Rijst

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse anakoia oewang, met

desselfs Ionk bemand met nog 7: Coppen zodanig als hier aangeko„

men is naar zijn woontplaats de negorij kotawouwou gelegen op Ceram

te mogen retourneeren voerende van hier meede.

10 p:s Guinees Gem: Gebl:

10 Salemp:

_„o

4 Geras

_„

10 baftas

_„o

50.

_„o br: bl:

20 karikams gr: en kl. roode

1 Titse

3 patollen

16 Neusbukken

10 Iavanse kleetjes

10

1 gingams en tjelas

30 kommen en pierings

30 messen

2 ijser pannen,

40: matten Rijst.

2:

_:o zout

_„o vertrekt van hier naar Ceram den Cerams anakoda Kaniker, met

desselfs Ionk bemand met nog 4: Coppen zodanig als hier aange„

„komen is naar zijn woontplaats de negorij wattemerie, gelegen

op polo: gesser te mogen retourneeren voerende van hier meede:

5: p:s Guinees Gem: gebl:

4 Salemp.

4 gerassen

_„o

35 baftas br: bl:

36 karikams gr: en kle roode

6 Nusdukken

10 Iavanse klietjes

10

tjelas

30 messen

1: p:s ijser

60 matten Rijst.

_„ vertrekt van hier naar Ceram den Ceramsanakoda Tota, met

desselfs