closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1788: den 14. Maij

19

_„

desselfs Ionk bemand met nog, 2: Coppen zodanig als hier aangekomen

is naar zijn woontplaats de negory oeroing Gelegen op Ceram te

mogen retourneeren voerende van hier melde.

1 p:s Guinees Gem: Gebl:

Tot defentie

3 p: Snaphan

6 Salemp

2 bott:s kruijt

_„o

3 Gerassen

_„o

100 ps koegels

3 parkallen _„o

_„o

10: baftas

br: bl.

20 karikams gr: en kl roode

10 Neusbukken

30 kommen en pierings

1 ijser pannen

13: matten Rijst.

vertrekt van hier naar firam den Ceramse anakoda Radjabaa

met desselfs Ionk bemand met nog 6: Coppen zodanig als hier aan„

„gekomen is naar zijn woontplaats de negorij oeroing gelegen op

„ceram te mogen retourneeren voerende van hier meede.

18 p:s Salemp: Gem: gebl:

1

Tot defentie

bastas

2

1 ps snaphan

_„o

br: bl:

3. koegels

16 karikame gr: en kl: roode.

1: bott:s kruijt

6 Iavanse kleetjes

6

_„o tjelaar

5

_„o gingams

10 Neusdukken

30 kommen en pierings

3. matten Rijst

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse anakoda Garantatoe

met desselfs Ionk bemand met nog 18: Coppen zovanig als hier

aangekomen is naar zijn woontplaats de negorij roematemerie

gelegen op Polo geeser

te mogen retourneeren voerede van hier mede

20 p„s Guinees Gem: gebl:

10 Salemp:

Tot defentie

10 „: parkalen

1: p: Snaphan

_„

1 bott:s kruijt

5 Sarassen

Tp

50 p: koegels

10 baftas br: bb

20 karikams gr: en kle roode

20 Sitsen

10 Patollen

20 Iavanse Kleetjes

60

_„o tjelas

20

T„f gingams

30 Neusdukken

50 kommen en pierings

50 parings en missen

15: ijser pannen

1 p=ls ijser

40: matten Rijst:

vertrekt

88