closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1788.

den

9:

5 Iunij

_„

7 ps Iavanse gingams

10 Neusdoeken

60 kommen en pierings

2 ijser pannen

40 matten Rijst

3 _„o Zout:

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse anakoda Djarma, met

desselfs Ionk bemand met nog 15. Coppen zodanig als hier aange

„komen is naar zijn woontplaats de negorij wernama gelegen

op Ceram te mogen retourneeren voerende van hier meede.

4. p:s Guinees Gem: gebl:

2. Salemp:

6 baftas br: bl:

Tot defentie

4 karikams gr: en kl: roode

2 p. Snaphan

10 Iavanse kleetjer

40 koegels

½ bott:s kruijt

J„ Chelas

6

Jo gingamb

6

10 Neusdoeken

50 kommen en pierings

20 messen

6 ijser pannen

25 maten Rijst

6: _„o zout

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse anakoda Radja ock

met desselfs Ionk bemand met nog 20 poppen zodanig als hier

aangekomen is naar zijn woontplaats de negorij vernamagdig

retourneeren voerende van hier meese.

op Ceram te mogen

3 p:s Gunees Gem: gebl:

4 Salemp:

_„

Tot defentie

3 gerab

_„o

_„

1 p. snaphan

2 bastas

_„

1 pattrontal met kruijt

bl:

br:

6

12 koegels

10 karikams gr: enkl: roode

2 Fitse

Satrassen.

3

20

Neusdoeken

30

Iavanse kleetjes

10

_„o Thelas

6

gingams

40 kommen en pierings

20 missen

3 ijser pannen

40 matten Rijst

_„o zout.

vertrekt