closeTerug naar inventaris

Transcriptie

9:

1728: den 9 Iunij

9:

_„o

325

Vertrekt van hier naar seaam den Ceramse anakoda Massor met

desselfs Ionk bemand met nog 9 Coppen zodanig als hier aan„

„gekomen is naar zijn woontplaats de negorij roematoemerie ge„

legen op Ceram te mogen retourneeren voerende van hier meede.

3 p: Guinees Gem: febl:

70 Salemp:

_„

_„o

10 baftas

40 harikams gr: en kl: roode

40 Iavanse kleetjes

Chelas

10

20: Neusdoekken

40 kommen en pierings

50 messen

4: p:s ijser

80 maten Rijst.

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse anakoda Sangadjie

met desselfs Ionk bemand met nog 14: Coppen zodanig: als.

hier aangekomen is naar zijn woontplaats de negorij keltaij

gelegen op Ceram te mogen retourneeren voerden van hier meede

25 p:s Guinees gem: gebl:

4 Salemp:

20: Gerassen

_„o

15 baftas

_„o

_„

20

br:

bl:

_„

60 karikams grenkl: roode

5 sitsen

2 rool armaseijn

160 p:s Iavanse kleetjel

16

_„o gingams en Chelas

20 Nusdoekken

30 „messen

30 kommenen pierings

3 ijser pannen

40. maten Rijst.

vertrekt van hier naar Ceram den Cerams anakoda Koelipa, met

desselfs Ionk bemand met nog 16. Coppen zodanig als hier aan„

„gekomen is naar zijn woontplaats de negorij keltaij gelegen

op Ceram te mogen

retourneeren woerende van hier meede.

20. p:s Gunees Gem: gebl:

_„o _„o

60 Salemp:

5 geras

_„o _„o

20 baftas _„

_„o

40 karikams gr en kl: roode.

10: p